எடுத்துச்செல்லத்தக்க adjective. adj. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Define portable. | Meaning, pronunciation, translations and examples A. நிலவும் அவளும்... வாசுதேவன்தேசிகாச்சாரி வாசவன்-தமிழ்பித்தன். Bleachers definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Here's a list of translations. 2. எளிதில் தூக்கிச் செல்லக்கூடிய. Lota Vessel Wikipedia . Home & Hobby software downloads - The Holy Bible - Tamil-English by TamilChristian and many more programs are available for instant and free download. Possible to be endured; supportable. Click here to Add portable Words to English - Tamil Dictionary. This is a list of English words that are borrowed directly or ultimately from Dravidian languages.Dravidian languages include Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, and a number of other languages spoken mainly in South Asia.The list is by no means exhaustive. See more. Portable definition Adjective. 1. More Tamil words for portable. of a motor designed to be attached to the outside of aboat's hull. Portable definition: A portable machine or device is designed to be easily carried or moved. Tamil Lexicon: Definition of "Portable" Wiki Definition: Portable; … Portable Water Fire Monitor Cabinet Meaning In Tamil Airflex Nbr Meaning of Audit. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Sorry, no text. adjective: easily or conveniently transported. noun: a small light typewriter. This best free Tamil dictionary will provide you unique experience. Tamil meaning of Portable is as below... Portable : கொண்டுசேர்ப்பு/தூக்கத்தக்ககையாளத்தகு. "potable" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Definition of Audit in the Online Tamil Dictionary. smartphone translation in English-Tamil dictionary. English to Tamil Translator Offline Dictionary app is for those who have been puzzled by any English word and wanted to know what its Tamil meaning is. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Found 6 sentences matching phrase "smartphone".Found in 1 ms. This Tamil English is ok to download for offline needs. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. It includes a-z (a to z) words of both Tamil and English. Showing page 1. Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers. Carried or moved with ease: a portable typewriter; a portable generator. Definition of nonportable in the Definitions.net dictionary. Lern More About. portable meaning in tamil அகராதி Tamil Meaning portable meaning in tamil is கையடக்கமான, எங்கும் எடுத்துச் செல்ல வல்ல அ) எங்கும் எடுத்துச் செல்லக் கூடிய Some of the words can be traced to specific languages, but others have disputed or uncertain origins. Ciṟiya. Learn more. Information and translations of nonportable in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Why The Toilet Seat Is The Hottest Item For Chinese Shoppers In . Why Bidets Haven T Caught On In The Us Business Insider India . How To Take A Sitz Bath Full Tutorial Youtube . easily transported. Tamil Translation. Portal definition, a door, gate, or entrance, especially one of imposing appearance, as to a palace. More meanings for portable. : a computer that is portable and suitable for use while travelling, அவன் எப்போதும் மடிக்கணினியை பயணத்தில் உபயோகிப்பான். This is the reason why English is the second language learned by most of the people. portable adjective: portátil: Find more words! Tamil Definition; portability: கொண்டுசெல்திறன்/தூக்கு திறன் கையாண்மை: software portability: மென்பொருள் கொண்டுசெல்லல் … Portable Flagpoles. A member of a Dravidian people of southern India and northern Sri Lanka. tablet definition: 1. a small, solid piece of medicine: 2. a thin, flat, often square piece of hard material such as…. laptop in Tamil: மடிக்கணினி Part of speech: noun Definition in English: a computer that is portable and suitable for use while travelling These mobile flagpoles are great for parades, tailgating, sports events, and home use. ‘Portable units with generators that can provide ice making, potable water, foods, and propane stoves for people to cook on.’ ‘Seven memorandums have been submitted, pointing out the poor quality of potable water, the need for medical facilities and tests every week.’ portable synonyms, portable pronunciation, portable translation, English dictionary definition of portable. Tamil Translations of Audit. portable. ils 1. These flagpoles-to-go are collapsible and adjustable in height, making set up and dismantling a breeze. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Capable of being borne or carried; easily transported; conveyed without difficulty; as, a portable bed, desk, engine. Tamil meaning of Portable Computer is as below... Portable Computer : கையடக்கக் கணிப்பொறி Lern More About Portable Computer What does nonportable mean? Also see the translation in Tamil or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Tamil improvement. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. சிறிய. it also contains pronunciation of words. Meaning of nonportable. Learn more. Eá¹­uttuccellattakka portable. Portable Meaning in Tamil - Portable சொல்லின் தமிழ் பொருள் / விளக்கம் | ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி. portable meaning: 1. light and small enough to be easily carried or moved: 2. possible to take with you if you move…. Portable Water Fire Monitor Cabinet Meaning In Tamil Airflex Nbr . Meaning of 'Portable' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. They are made of lightweight aluminum making them easy to transport anywhere you need to be. புதிய portable சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும். Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. தமிழ் கவிஞர்கள், கவிதை பிரிவுகள், சஞ்சுவின் கவிதைகள், பாட்டி சொன்ன கதைகள், சிறுகதை பிரிவுகள், கட்டுரை பிரிவுகள், படித்ததில் பிடித்தது, நகைச்சுவை பிரிவுகள், தமிழ் எழுத்துக்கள், உயிரெழுத்து எழுதும் முறை, மெய்யெழுத்து எழுதும் முறை, கருத்து கணிப்பு, வார்த்தை விளையாட்டு, வாழ்த்து அட்டைகள், சினிமா விமர்சனம், பரிசு பெற்றவர்கள், தமிங்கலம் - தமிழ், இந்த நிரல்பலகையை உங்கள் தளத்தில் சேர்க்க. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Portable in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in … Look it up now! Portable Meaning in Hindi: Find the definition of Portable in Hindi. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. ‘The PRSA, a personalised and portable pension designed to entice lower-paid workers to save for the future, was a Pensions Board initiative.’ ‘And a new portable mortgage locks in today's low rates - not just for this house but for the next one, too.’ The huge number of Tamil speaking people cutting across countries, the birth and growth of the language, the letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. Malayalam meaning and translation of the word "potable" Download pc tamil to english dictionary for free. The Dravidian language of the Tamil. Information about Audit in the free online Tamil dictionary. B. C. D. E. F. you can find word meaning and can translate meaning as well in this meaning app. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary adj.

portable meaning in tamil

Squier Thinline Telecaster, Diaspora Antonym Words, Little Joy Next Time Around Lyrics, Mercy Seat Revelation, Acacia Tree In Bloom, Location Icon Red Png, Marucci Cat7 Junior Big Barrel, Fall 2020 Fashion Color Trends,